PROJEKAT: Stipendiranje budućih hafiza

“Koliko god udijelite Allah će vam nadoknaditi” (Kur’an)
U Časnom Kur’anu piše: “Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe.”

U želji da potaknemo što više njih da uče Allahovu knjigu, iznjedrili smo ovaj projekat “Stipendiranje budućih hafiza”, kako bismo ih motivisali da se odazovu u što većem broju.

Allahova knjiga mijenja stanje ljudi, srca ljudi, kompletan život.
Kur’an podstiče ljude na dobro, a odvraća od lošeg.
Pa zar ima ljepšeg načina da promijenimo sami sebe?
Naš je cilj da se Kur’an uči u svim krajevima Bosne i Hercegovine, da popunimo džamije i škole Kur’ana učačima Allahove knjige. Da što više bude kuća u kojima se uči Kur’an, jer one svijetle stanovnicima nebesa kao što nama sjaje zvijezde na nebu.
Na lijep i motivacioni način želimo da probudimo iskru imana kod naših muslimana, a Kur’an je lijek i milost vjernicima.
Radi Allaha subhanehu ve te’ala, želimo da motivišemo ljude da uče Allahovu vjeru sa izvora, a Allah spušta Svoju milost i neizmjernu dobrotu nad učačima Kur’ana, nad Njegovim odabranim robovima, nad hafizima.

Svi ljudi u svijetu ulažu i potpomažu svoje naučnike, istraživače, učenike… zašto mi ne bismo potpomogli svoje učače, svoj Islam na prostorima gdje se borimo za opstanak.
Taj djelić naše pomoći neće nas osiromašiti, a izabranim kandidatima će biti stimulans da redovno uče, da budu odgovorni i da na lakši način stignu do svog cilja – postati hafiz.
Njihova pozitivna energija utjecat će i na njihove porodice jer neminovno je da će se uključiti, bodreći ih.
To je nama i konačni cilj, promijeniti sebe, pojedince, čitave porodice i svoj narod.

Molim Allaha da nas potpomogne u svakom hajru i bude zadovoljan nama!

Kaže Uzvišeni Allah: “Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati.” (Kur’an)

Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo što vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.” (Ali ‘Imran ajet broj 92)

Stipendiranje budućih hafiza Kur’ana
Podrška i pomaganje djeci u osnovnoj i srednjoj školi
Pomoć socijalno ugroženim
Pomoć u prehrambenim artiklima
Pomoć bolesnima i prezaduženim
Pomoć za sve, za one kojima je najviše potrebno