• SAMRA HIFZIĆOsnivač Fondacije

    "Svi ljudi u svijetu ulažu i potpomažu svoje naučnike, istraživače, učenike, zašto mi ne bismo potpomogli svoje učače, svoj Islam na prostorima gdje se borimo za opstanak."

  • ELDAR TUTNIĆSavjetnik za organizacijska pitanja

    "To je nama i konačni cilj, promijeniti sebe, pojedince, čitave porodice i svoj narod."

POMOĆ ZA SVE

Pozivom na broj 090 292 005 donirate 3 KM za socijalno ugrožene!
Projekat POMOĆ ZA SVE smo osnovali prvenstveno zbog pomoći najugroženijoj i najpotrebnijoj kategoriji stanovništva, a pogotovo
siromašnoj dječici.
U Kur´anu Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: “Što god vi udjelite,
On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.
Budi dio pobjedničog tima, pomozi i ti!
Fondacija Tadž

PROJEKAT: Stipendiranje budućih hafiza Kur’ana

U Časnom Kur’anu piše: “Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe.”

U želji da potaknemo što više njih da uče Allahovu knjigu, iznjedrili smo ovaj projekat “Stipendiranje budućih hafiza”, kako bismo ih motivisali da se odazovu u što većem broju.

Allahova knjiga mijenja stanje ljudi, srca ljudi, kompletan život.
Kur’an podstiče ljude na dobro, a odvraća od lošeg.
Pa zar ima ljepšeg načina da promijenimo sami sebe?

Copyright © Fondacija Tadž, Sarajevo