VIJESTI

“Allah vam doista naređuje da emanete date onima kojima pripadaju, a kada među ljudima sudite – da pravedno sudite. Savjet Allahov je uistinu divan i Allah doista sve čuje i vidi!” (En-Nisa, 58)

Copyright © Fondacija Tadž, Sarajevo