Tromjesečna provjera znanja (MART 2021)
Dragi naši donatori i pratitelji,
Tokom prve sedmice mjeseca marta, u prostorijama Fondacije Tadž upriličeno je redovno tromjesečno ispitivanje – provjera znanja naših kandidata, budućih hafiza, inšallah. Ispitivanje je upriličeno u više različitih termina, te su kandidati raspoređeni u manje grupe, skladno mjerama opreza zbog aktuelne epidemiološke situacije. Ipak, primjetan je broj kandidata koji su opravdano morali izostati.
Ovom prilikom nas je svojim prisustvom, korisnim i motivirajućim savjetima počastio imam Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, hafiz Salih Halilović, kojem se ovom prilikom zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i savjetima koji su mnogo koristili i pomogli našim kandidatima na putu hifza! Hafiz Salih je, nakon završenog prestižnog Al-Azhara u Egiptu, magistrirao iz područja kiraeta, na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Njegova magistarska teza je naslovljena: “Metodologija memorisanja Kur’ana u svijetu i BiH”.
Moramo istaknuti da smo zadovoljni napretkom kandidata i generalno činjenicom da u ovakvom teškom vremenu imamo omladinu koja je ponos svojih roditelja i svih nas, te pored redovnih školskih, fakultetskih i kućnih obaveza, izdvaja značajan dio vremena za hifz Allahove Knjige.
Oni su naš ponos na oba svijeta i naši prvaci u zajednici. Molimo Allaha da nagradi najljepšom nagradom naše kandidate, učače Allahove knjige, kao i sve one koji ih pomažu na tom putu, te da plodove svog truda pronađemo na oba svijeta!
Pozivamo vas da i dalje učestvujte u ovom velikom hajru, stipendiranju naših budućih hafiza! Budimo korisni ummetu, a svako će svoj trud pred Allahom naći. Poslanik ﷺ je rekao: “Najbolji ljudi su oni koji koriste drugim ljudima”.
Fondacija Tadž