PROJEKAT: Stipendiranje budućih hafiza

PROJEKAT: Stipendiranje budućih hafiza

“Koliko god udijelite Allah će vam nadoknaditi” (Kur’an)U Časnom Kur’anu piše: “Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe.”

U želji da potaknemo što više njih da uče Allahovu knjigu, iznjedrili smo ovaj projekat “Stipendiranje budućih hafiza”, kako bismo ih motivisali da se odazovu u što većem broju.

Allahova knjiga mijenja stanje ljudi, srca ljudi, kompletan život.Kur’an podstiče ljude na dobro, a odvraća od lošeg.Pa zar ima ljepšeg načina da promijenimo sami sebe?Naš je cilj da se Kur’an uči u svim krajevima Bosne i Hercegovine, da popunimo džamije i škole Kur’ana učačima Allahove knjige. Da što više bude […]

Read more »